Chính trị

 • Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10
 • Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10

  • 17/11/2020 03:00:00
  • PV
  • 0

  Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ tiếp tục được tiến hành thành 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ 20/10-27/10 và đợt 2 họp tập trung từ 2-17/11

 • Nóng chuyện thông tin xấu,quy hoạch treo, rác thải...
 • Nóng chuyện thông tin xấu,quy hoạch treo, rác thải...

  • 13/11/2020 09:29:10
  • Ánh Phương
  • 0

  Nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu Quốc hội đưa lên bàn nghị luận. Những câu trả lời thẳng thắn, mạch lạc và lời hứa thực thi của các vị trưởng ngành đã phần nào đáp ứng được mong mỏi của nhân dân.