Chính trị

  • 'Sứ mệnh' của lá phiếu tín nhiệm

    • 11/01/2024 06:00:00
    • Nhóm phóng viên
    • 0

    Việc lấy phiếu tín nhiệm là để người được lấy phiếu 'tự soi', 'tự sửa', thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện...