Chính trị

  • Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
  • Bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

    • 29/07/2021 12:26:44
    • Ánh Phương
    • 0

    Sau hơn một tuần làm việc tập trung, phát huy trách nhiệm, năng lực và trí tuệ tập thể, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã bế mạc. Các đại biểu đánh giá, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp với chất lượng cao, an toàn…