Chính trị

  • Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia
  • Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia

    • 22/12/2021 06:44:23
    • VOV.VN
    • 0

    Toàn văn Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước của CTN Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia.