Chính trị

  • Khai mạc Hội nghị Trung ương 11
  • Khai mạc Hội nghị Trung ương 11

    • 07/10/2019 03:36:13
    • Xuân Dần/VOV1
    • 0

    Sáng nay (7/10), Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội.