Chính trị

  • Quốc hội chất vấn 4 lĩnh vực
  • Quốc hội chất vấn 4 lĩnh vực 'nóng'

    • 06/06/2019 02:34:16
    • Ánh Phương
    • 0

    4 nhóm vấn đề "nóng" được Quốc hội chọn để chất vấn gồm: an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng; giao thông - vận tải; văn hóa, thể thao và du lịch.