• Giới trẻ ngày nay có thờ ơ với sách?
  • Giới trẻ ngày nay có thờ ơ với sách?

    • 22/04/2021 02:40:00
    • Thu Hà/VOV2
    • 0

    Công nghệ thông tin, giải trí phát triển, văn hoá nghe - nhìn lấn át văn hoá đọc, nhiều người trẻ hiện nay xa dần với thói quen 'sách gối đầu giường'.