• Hai nửa của Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh
  • Hai nửa của Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh

    • 19/09/2019 10:12:27
    • Hân Vũ
    • 0

    Năm 2019 là năm 'đại cát' của NSND Trung Anh với nhiều giải thưởng ở lĩnh vực điện ảnh, và được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý 'Nghệ sĩ nhân dân'.