• PVOIL: Quyền lợi người tiêu dùng là trên hết!
  • PVOIL: Quyền lợi người tiêu dùng là trên hết!

    • 19/11/2019 02:15:55
    • PV
    • 0

    ​​​​​​​Việc phá án đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả quy mô lớn của đại gia Trịnh Sướng khiến người tiêu dùng quan tâm hơn đến chất lượng xăng dầu.