Loa ngoài

 • Dịch chuyển đỏ
 • Dịch chuyển đỏ

  • 27/06/2024 00:03:36
  • Mic
  • 0

  Quản lý không sát thực tiễn tương tự như những thiên hà trong vũ trụ ngày một rời xa nhau.

 • Tấm khiên
 • Tấm khiên

  • 30/05/2024 04:10:54
  • Mic
  • 0

  Không nhiều vàng như bên ấy nhưng bố để lại cho các con nhiều thứ không tính được bằng vàng.

 • Về nhà hỏi trẻ
 • Về nhà hỏi trẻ

  • 23/05/2024 12:56:33
  • Mic
  • 0

  Con người ta hay phức tạp hóa những điều dễ hiểu, nếu khó không muốn hiểu thì thần bí hóa.

 • Sai phạm mini
 • Sai phạm mini

  • 16/05/2024 01:04:30
  • Mic
  • 0

  Cái nguy hại khôn lường của sai phạm mini là càng để lâu càng khó xử.

 • Đưa tiền bịt miệng
 • Đưa tiền bịt miệng

  • 25/04/2024 00:41:05
  • Mic
  • 0

  Nhiều trường hợp đưa tiền không phải để bịt miệng mà cũng chẳng phải là cảm ơn. Hay là nhận tiền cũng vậy, nhiều trường hợp vẫn nhận vẫn nói.

 • Thực ra là...
 • Thực ra là...

  • 18/04/2024 05:11:41
  • Mic
  • 0

  Con chó bé nhiều hôm tuột xích xổng ra, và con bé sủa thì con lớn sủa theo.

 • Cháy chưa nhiều
 • Cháy chưa nhiều

  • 04/04/2024 01:38:02
  • Mic
  • 0

  Củi to nhỏ vẫn đầy ra đó, bỏ lò càng sớm dân càng được nhờ.

 • Dũng khí
 • Dũng khí

  • 21/03/2024 00:25:27
  • Mic
  • 0

  Cần có nhiều án tử hình mới đủ sức răn đe để lập lại kỷ cương phép nước.

 • Tài nào cũng là tài
 • Tài nào cũng là tài

  • 14/03/2024 00:14:42
  • Mic
  • 0

  Chủ nhà hàng đó trả tiền để được phép sử dụng đất ngõ hẹp làm nhà hàng. Tiền đó được chủ nhà hàng phân bổ vào giá mỗi suất bún chả, bát phở gà...

 • Ngon
 • Ngon

  • 29/02/2024 00:06:28
  • Mic
  • 0

  Nếu hỏi lại ngon thế nào thì hoặc là thiếu tự tin không dám nhận sự đánh giá, hoặc là ưa nịnh nên muốn được vuốt ve tâng bốc thành quả.

 • Lỗi nghiệp vụ
 • Lỗi nghiệp vụ

  • 22/02/2024 00:58:50
  • Mic
  • 0

  Nhiều vị trí cần người chịu trách nhiệm, không thành thạo nghiệp vụ không thể chịu trách nhiệm được.

 • Đã biết bố ai là ai
 • Đã biết bố ai là ai

  • 25/01/2024 00:48:31
  • Mic
  • 0

  Ở nhà chúng đã chẳng biết bố chúng là ai thì ra đời sao biết được bố ai là ai?

 • Khó thành văn
 • Khó thành văn

  • 18/01/2024 00:02:33
  • Mic
  • 0

  Có nhiều điều biết là như thế nhưng khi nói ra thì không còn là như thế, thậm chí không phải là như thế nữa.