Loa ngoài

 • Thực ra là...
 • Thực ra là...

  • 18/04/2024 05:11:41
  • Mic
  • 0

  Con chó bé nhiều hôm tuột xích xổng ra, và con bé sủa thì con lớn sủa theo.

 • Cháy chưa nhiều
 • Cháy chưa nhiều

  • 04/04/2024 01:38:02
  • Mic
  • 0

  Củi to nhỏ vẫn đầy ra đó, bỏ lò càng sớm dân càng được nhờ.

 • Dũng khí
 • Dũng khí

  • 21/03/2024 00:25:27
  • Mic
  • 0

  Cần có nhiều án tử hình mới đủ sức răn đe để lập lại kỷ cương phép nước.

 • Tài nào cũng là tài
 • Tài nào cũng là tài

  • 14/03/2024 00:14:42
  • Mic
  • 0

  Chủ nhà hàng đó trả tiền để được phép sử dụng đất ngõ hẹp làm nhà hàng. Tiền đó được chủ nhà hàng phân bổ vào giá mỗi suất bún chả, bát phở gà...

 • Ngon
 • Ngon

  • 29/02/2024 00:06:28
  • Mic
  • 0

  Nếu hỏi lại ngon thế nào thì hoặc là thiếu tự tin không dám nhận sự đánh giá, hoặc là ưa nịnh nên muốn được vuốt ve tâng bốc thành quả.

 • Lỗi nghiệp vụ
 • Lỗi nghiệp vụ

  • 22/02/2024 00:58:50
  • Mic
  • 0

  Nhiều vị trí cần người chịu trách nhiệm, không thành thạo nghiệp vụ không thể chịu trách nhiệm được.

 • Đã biết bố ai là ai
 • Đã biết bố ai là ai

  • 25/01/2024 00:48:31
  • Mic
  • 0

  Ở nhà chúng đã chẳng biết bố chúng là ai thì ra đời sao biết được bố ai là ai?

 • Khó thành văn
 • Khó thành văn

  • 18/01/2024 00:02:33
  • Mic
  • 0

  Có nhiều điều biết là như thế nhưng khi nói ra thì không còn là như thế, thậm chí không phải là như thế nữa.

 • Cả tin và bảo kê khống
 • Cả tin và bảo kê khống

  • 11/01/2024 00:42:09
  • Mic
  • 0

  Dẫn dắt quan lại sai phạm nhanh hơn xá lị là cái thứ khiến người ta 'đếm mòn cả vân tay'.

 • Dịu dàng cuối năm
 • Dịu dàng cuối năm

  • 28/12/2023 10:07:03
  • Mic
  • 0

  Dịu dàng thực chất là ẩn chứa đằng sau sự mạnh mẽ, tự tin.

 • Báo cáo
 • Báo cáo

  • 21/12/2023 12:46:38
  • Mic
  • 0

  Báo chí không nên bê nguyên báo cáo.

 • Đường tin
 • Đường tin

  • 07/12/2023 00:07:31
  • Mic
  • 0

  Thông tin chính là niềm tin. Thông tin phải đi theo con đường chính thống, thứ bậc trên dưới trước sau.

 • Thẩm quyền
 • Thẩm quyền

  • 30/11/2023 04:08:12
  • Mic
  • 0

  Một bên là thiếu trách nhiệm để bị lạm quyền. Một bên là không dám chịu trách nhiệm nên xin ý kiến.

 • Né cho lành
 • Né cho lành

  • 23/11/2023 04:19:13
  • Mic
  • 0

  Không phải tự dưng mà rao mãi chưa ai mua.

 • Nhớ lại thời
 • Nhớ lại thời 'hiến cam'

  • 16/11/2023 05:40:22
  • Mic
  • 0

  Cô bổ cam ra đĩa rồi chạy ra đầu đường mua nước trà xanh và kẹo vừng kẹo lạc về là có bữa tiệc rôm rả.

 • Nổ không căn cứ
 • Nổ không căn cứ

  • 09/11/2023 02:26:55
  • Mic
  • 0

  Nổ dù không có căn cứ đã gây nứt vỡ rồi khó làm cho nguyên lành như cũ được.