Doanh nghiệp

  • Những cánh cửa đóng chặt
  • Những cánh cửa đóng chặt

    • 06/08/2020 10:14:43
    • Thu Thùy
    • 0

    Cú 'hồi mã thương' của Covid-19 sau 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nền kinh tế mới bắt đầu 'nhúc nhắc' hoạt động cầm chừng thực sự đã làm cho doanh nghiệp, người kinh doanh liêu xiêu