Pháp luật

  • Hủy hoại tài sản tại sao không xử lý?
  • Hủy hoại tài sản tại sao không xử lý?

    • 16/01/2020 12:11:49
    • Quốc Hưng - Anh Tú
    • 0

    Một người góa phụ nuôi bốn con nhỏ bị người hàng xóm "ức hiếp" nhiều năm, cuối cùng bà không thể chịu đựng được nữa và quyết định làm đơn tố cáo.