Pháp luật

 • 11 Luật có hiệu lực từ 01/01/2021
 • 11 Luật có hiệu lực từ 01/01/2021

  • 01/01/2021 03:17:48
  • Văn Hiếu/VOV1
  • 0

  11 luật có hiệu lực thi hành, gồm: Bộ luật Lao động; Luật Chứng khoán; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Doanh nghiệp...

 • Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021
 • Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021

  • 15/12/2020 11:16:10
  • 0

  Kể từ 1/7/2021, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết 31/12/2022.