Pháp luật

  • 'Quan lộ thần tốc' của nguyên phó chủ tịch huyện Thiệu Hóa

    • 17/10/2019 10:11:33
    • Ánh Phương
    • 0

    Nắm giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước suốt thời gian dài, nhưng mãi đến năm 2014, ông Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa mới đi học Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính?