Pháp luật

  • Xử phạt Công ty TNHH TM Minh Khương 35.000.000 đồng
  • Xử phạt Công ty TNHH TM Minh Khương 35.000.000 đồng

    • 17/06/2021 00:12:07
    • Ánh Phương
    • 0

    Báo TNVN đã có bài phản ánh 'Công ty TNHH TM Minh Khương bị 'tố' dán chồng hạn sử dụng để kéo dài thời gian' với nội dung phản ánh về tình trạng sản phẩm kem dưỡng ẩm bảo vệ tối ưu hàng ngày Image Prevention 50 do Công ty TNHH TM Minh Khương phân phối nhưng có đến 2 hạn sử dụng bị dán chồng lên nhau, mỗi hạn sử dụng cách nhau hơn 1 năm sử dụng.