Pháp luật

  • Đơn thư phản ánh chiếm dụng con dấu
  • Đơn thư phản ánh chiếm dụng con dấu

    • 05/12/2019 12:00:00
    • PV
    • 0

    Thư phản ảnh việc ông Lê Hồng Sơn, nguyên cán bộ phường Long Trường, Quận 9, là phật tử, đã chiếm dụng con dấu của chùa Phước Thạnh.