Pháp luật

  • Đà Lạt: Người dân mòn mỏi 10 năm chờ thi hành án
  • Đà Lạt: Người dân mòn mỏi 10 năm chờ thi hành án

    • 01/06/2023 15:38:41
    • Nhóm phóng viên
    • 0

    Sau khi Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt tuyên án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt ra Quyết định thi hành án số 238/QĐ-CCTHADS, ngày 19/3/2014, nhưng gần 10 năm qua việc thi hành bản án vẫn chỉ nằm trên 'giấy', mặc dù người dân đã nhiều lần gửi đơn đề nghị. Người dân bức xúc 'tố': 'Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt có dấu hiệu bao che'.