Pháp luật

  • Luật ngầm giữa ngân hàng và bảo hiểm bao giờ chấm dứt?
  • Luật ngầm giữa ngân hàng và bảo hiểm bao giờ chấm dứt?

    • 07/09/2023 20:19:23
    • Ánh Phương
    • 0

    Sau 1 năm đóng 100 triệu đồng vì được tư vấn là quỹ đầu tư sinh lời kèm theo gói bảo hiểm của Prudential, khách hàng tá hỏa vì phải đóng phí đến năm 100 tuổi. Nhân viên bảo hiểm Prudential tư vấn, khách có thể hủy không đóng tiếp và nhận về 436 nghìn đồng.