Pháp luật

  • Vì sao chưa chia di sản thừa kế theo di chúc
  • Vì sao chưa chia di sản thừa kế theo di chúc

    • 18/03/2021 12:00:00
    • Thành Công
    • 0

    Vụ việc tại phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội: Dù có di chúc rõ ràng nhưng sau 10 năm những người thừa kế vẫn chưa thể thực hiện di chúc. Vì sao?