Đối thoại

  • Cá chép vượt vũ môn
  • Cá chép vượt vũ môn

    • 11/01/2023 11:39:02
    • Thu Thùy - Quốc Hưng
    • 0

    Có thể dùng hình ảnh "cá chép vượt vũ môn" để mô tả tình cảnh của Bệnh viện Bạch Mai, và phần nào là hình ảnh của cả ngành y tế, trong năm 2022.