Đối thoại

 • Khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc
 • Khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia, dân tộc

  • 25/11/2021 07:00:00
  • Nguyên Long
  • 0

  Phóng viên VOV bàn luận về vấn đề này với TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

 • Có nên luật hóa đạo đức nghệ sĩ?
 • Có nên luật hóa đạo đức nghệ sĩ?

  • 11/11/2021 07:00:00
  • Thanh Trường
  • 0

  Phóng viên VOV bàn luận về vấn đề này với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa 15.

 • Thay đổi tư duy chống dịch
 • Thay đổi tư duy chống dịch

  • 28/10/2021 07:00:00
  • Thu Trang
  • 0

  Phóng viên VOV bàn luận về vấn đề này với PGS.TS Vũ Minh Khương (ảnh nhỏ), Giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.