Đối thoại

 • Giải ngân vốn đầu tư công chậm
 • Giải ngân vốn đầu tư công chậm

  • 01/06/2022 12:00:00
  • Hà Nho
  • 0

  Phóng viên VOV bàn luận về vấn đề này với ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB tại Việt Nam.

 • Tham nhũng vặt: Dẹp sao cho hết?
 • Tham nhũng vặt: Dẹp sao cho hết?

  • 26/05/2022 07:00:00
  • Uông Thu Huyền
  • 0

  Phóng viên VOV bàn luận nội dung này với Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Thanh tra viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

 • Chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật
 • Chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

  • 17/03/2022 07:00:00
  • Minh Khánh
  • 0

  VOV bàn luận về nội dung này với Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ (ảnh trên), nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.