Pháp luật

  • Dự án giao thông thuộc Chương trình 30A bị
  • Dự án giao thông thuộc Chương trình 30A bị 'tuýt còi' ở Thường Xuân, Thanh Hóa:

    • 06/10/2022 00:10:40
    • Gia Bách - Minh Châu
    • 0

    Do sự tắc trách của UBND huyện Thường Xuân cùng các cơ quan chức năng có liên quan dẫn đến Dự án giao thông thuộc Chương trình 30A tại huyện Thường Xuân với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng đã phải dừng lại giữa chừng, vì đi qua đất rừng phòng hộ, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép