Pháp luật

  • Sản phẩm 3 không bán tràn lan trên mạng, trách nhiệm của ai?
  • Sản phẩm 3 không bán tràn lan trên mạng, trách nhiệm của ai?

    • 02/03/2023 01:23:42
    • Ánh Phương
    • 0

    'Diệp Bảo - Kem trẻ em' chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, lưu thông trên thị trường, chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng vẫn bán tràn lan trên mạng. Trách nhiệm của ai?