Pháp luật

  • Chuyển hồ sơ vi phạm quản lý xăng dầu sang cơ quan điều tra
  • Chuyển hồ sơ vi phạm quản lý xăng dầu sang cơ quan điều tra

    • 11/01/2024 12:43:57
    • Ánh Phương
    • 0

    Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra về quản lý xăng dầu. Cơ quan này đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý xăng dầu. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật với một số 'ông lớn' trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.