Chính trị

  • Tiếng nói Việt Nam 75 thu trước vang vọng thu này
  • Tiếng nói Việt Nam 75 thu trước vang vọng thu này

    • 03/09/2020 11:27:31
    • PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ[1]
    • 0

    11h30 ngày 7/9/1945, Đài TNVN chào đời với lời xướng tự hào: 'Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa".