Chính trị

  • Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV
  • Khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

    • 23/05/2019 09:31:33
    • Ánh Phương
    • 0

    Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV đã khai mạc vào sáng 20/5. Kỳ họp này thông qua 7 luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến 9 dự án luật khác.