Chính trị

 • Thi đua yêu nước góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam
 • Thi đua yêu nước góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam

  • 10/12/2020 05:04:27
  • Ngọc Phương
  • 0

  Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Song làm thế nào để phong trào thi đua yêu nước phát huy được hiệu quả, thi đua không phải là ganh đua trong giai đoạn hiện nay là câu hỏi đang được đặt ra.

 • Chỉnh lý nhiều điều kiện công nhận liệt sĩ
 • Chỉnh lý nhiều điều kiện công nhận liệt sĩ

  • 09/12/2020 03:00:00
  • Ngọc Thành
  • 0

  Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa biểu quyết thông qua dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trong phiên làm việc sáng 9/12.