Chính trị

 • Có bao nhiêu đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng?
 • Có bao nhiêu đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng?

  • 08/06/2023 10:04:19
  • Ánh Phương
  • 0

  Năm 2023 tổng chi thường xuyên cho khoa học và công nghệ 12.000 tỷ đồng. Song, bao nhiêu đề tài nghiên cứu được ứng dụng và làm thế nào để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

 • Đủ cơ sở pháp lý để xử lý hình sự trốn đóng bảo hiểm xã hội
 • Đủ cơ sở pháp lý để xử lý hình sự trốn đóng bảo hiểm xã hội

  • 08/06/2023 10:03:50
  • Ánh Phương
  • 0

  Đến hết năm 2022, số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cả lãi và gốc là 8.560 tỷ đồng, tăng 2,69% so với năm 2021. Trước tình trạng này, các đại biểu Quốc hội cho rằng đã đến lúc cần phải xử lý hình sự việc trốn đóng bảo hiểm xã hội.