Chính trị

  • Nhiều chính sách thuế lạc hậu hàng chục năm
  • Nhiều chính sách thuế lạc hậu hàng chục năm

    • 02/11/2023 02:00:00
    • PHẠM DUY/VTC.VN
    • 0

    Theo đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang), nhiều chính sách thuế có nội dung lạc hậu, thậm chí lạc hậu hàng chục năm so với thực tiễn như thuế thu nhập cá nhân,VAT