Chính trị

  • Đại biểu Quốc hội băn khoăn về quy trình thẩm định sách giáo khoa
  • Đại biểu Quốc hội băn khoăn về quy trình thẩm định sách giáo khoa

    • 04/11/2020 18:14:59
    • Ánh Phương
    • 0

    Thảo luận ở hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, đa số đại biểu Quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Song nhiều đại biểu cũng nêu ra những khó khăn trong việc tiếp cận gói hỗ trợ Covid-19, chậm giải ngân vốn, nợ công tăng, quy trình thẩm định sách giáo khoa...