Chính trị

  • Kỳ vọng
  • Kỳ vọng 'Một Việt Nam trỗi dậy'

    • 04/02/2021 12:00:00
    • Thu Trang
    • 0

    Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên cao cấp Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore khẳng định thực tế này với VOV.