Chính trị

  • Cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
  • Cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

    • 19/07/2019 03:55:35
    • Xuân Dần/VOV
    • 0

    Vi phạm của ông Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.