'Tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau'

Giữa tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau, thực tế là trong các vụ án tham nhũng đều có yếu tố tiêu cực.

 

Do đó cần bổ sung chức năng phòng, chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Sáng 6/7, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ nét, là một điểm sáng, dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào sự thật, tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung.

Nguyên nhân cơ bản là do một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến tiêu cực, tham nhũng. Trong khi đó, công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực mặc dù đã đạt được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

Theo báo cáo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, 5 năm qua có trên 87.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có trên 46.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Nguyễn Thái Học cho biết, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những hạn chế nêu trên, trong đó có nguyên nhân công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn phân tán ở nhiều cơ quan, chưa đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của một đầu mối; chưa gắn kết chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng quyết liệt, hiệu quả, yêu cầu đặt ra là phải đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là tiêu cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa đấu tranh phòng, chống tham nhũng với đấu tranh phòng, chống tiêu cực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

“Đây chính là nội dung quan trọng cần được tập trung nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Đề án “Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng” để chỉ đạo phòng, chống cả tham nhũng và tiêu cực, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Làm rõ về nội hàm tiêu cực, ông Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương cho biết, tiêu cực là khái niệm rất rộng, đối lập với những gì tích cực. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu đều nằm trong khái niệm tiêu cực. Căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng, tiêu cực được hiểu là những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "lợi ích nhóm".

Ông Đặng Bá Cường - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.

Cùng chung quan điểm, ông Đặng Bá Cường - Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng cho rằng, trong đời sống vẫn dùng thuật ngữ tiêu cực, trong gia đình cũng có tiêu cực, thậm chí có những tiêu cực mang tính cá nhân. Tuy nhiên, xác định phạm vi, nội hàm, đặt vấn đề để Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tập trung đấu tranh với những tiêu cực mang tính chất suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là phù hợp.

Theo ông Đặng Bá Cường, giữa tiêu cực và tham nhũng có mối quan hệ chuyển hóa với nhau, thực tế là trong các vụ án tham nhũng đều có yếu tố tiêu cực. Tuy nhiên, kết quả phát hiện và xử lý tiêu cực còn rất ít, chưa tương xứng với thực trạng đang diễn ra trong Đảng và trong đời sống xã hội.

“Phòng chống tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nếu giao việc này cho một bộ, ngành Trung ương nào thì cũng đều khó khăn. Bởi vậy, việc bổ sung chức năng phòng chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là rất cần thiết, để có thể chỉ đạo một cách căn cơ và đồng bộ” - ông Đặng Bá Cường nói./.

Kim Anh/VOV.VN
 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận