Chính trị

  • Giải quyết vướng mắc để sắp xếp huyện, xã
  • Giải quyết vướng mắc để sắp xếp huyện, xã

    • 29/02/2024 09:00:00
    • VOV.VN
    • 0

    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã làm được khoảng 60% công việc, nhưng 40% công việc còn lại rất khó khăn...