Chính trị

 • Tiến cử cán bộ sai, ai phải chịu trách nhiệm?
 • Tiến cử cán bộ sai, ai phải chịu trách nhiệm?

  • 17/10/2022 09:30:00
  • 0

  Khi tiến cử cán bộ sai, người tiến cử giới thiệu phải liên đới chịu trách nhiệm, mới lựa chọn được cán bộ đủ tâm, tài, trí phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

 • Cử tri Đà Nẵng đề nghị xóa bỏ quy hoạch treo
 • Cử tri Đà Nẵng đề nghị xóa bỏ quy hoạch treo

  • 13/10/2022 06:39:49
  • PV
  • 0

  Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chế độ đãi ngộ thích hợp đối với đội ngũ cán bộ y tế, và đề nghị sớm xóa bỏ quy hoạch treo tại một số dự án kéo dài...