Chính trị

  • Sẽ thanh tra toàn diện thị trường vàng
  • Sẽ thanh tra toàn diện thị trường vàng

    • 30/05/2024 04:12:33
    • Ánh Phương
    • 0

    Trước tình trạng giá vàng liên tục 'nhảy múa', tại nghị trường Quốc hội, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho hay, sẽ lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện mọi mặt về thị trường vàng.