Chính trị

 • Nhận diện lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật
 • Nhận diện lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

  • 04/12/2020 02:30:00
  • PV
  • 0

  Một số bộ, ban, ngành được giao soạn dự thảo luật để trình dự án luật, nhưng không làm sát với thực tế mà có biểu hiện lôi kéo lợi ích về cho nhóm bộ, ngành đó.

 • Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10
 • Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10

  • 17/11/2020 03:00:00
  • PV
  • 0

  Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp gần cuối nhiệm kỳ tiếp tục được tiến hành thành 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ 20/10-27/10 và đợt 2 họp tập trung từ 2-17/11