Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

 

Sáng 25/1 tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Chính phủ chuẩn bị chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội rất kỹ, đã báo cáo và Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 24 ngày 30/12/2021 về chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tại Kỳ họp bất thường vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình. Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ cần có nghị quyết để quyết nghị chính thức một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết 43. Cuộc họp nhằm cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, trình Thường trực Chính phủ, báo cáo Chính phủ thông qua, cố gắng ban hành Nghị quyết trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

Chính phủ chuẩn bị chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Báo Tin tức

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chủ động, khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 phần, xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chi tiết của từng bộ, cơ quan, địa phương theo lộ trình, thời gian phù hợp, đảm bảo triển khai nhanh, hạn chế tối đa việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp cần thiết phải ban hành thì thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn để kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quý I/2022.

Về ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, dự thảo Tờ trình Chính phủ. Đối với ý kiến làm rõ mức hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 đối với các đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách lãi suất cho vay hiện hành trên 6%/năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu trong dự thảo Nghị quyết để cụ thể hóa chính sách tại Nghị quyết 43, tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện và xây dựng dự toán cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Bộ cũng đã tiếp thu tại dự thảo Nghị quyết, giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổng kết, đánh giá, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm việc người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động trong trường hợp cần thiết.

Dự thảo Nghị quyết giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, trang thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về chính sách cho vay đối với học sinh, sinh viên và cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập trong quý I/2022.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, rà soát các đối tượng chính sách, nghiên cứu việc bổ sung đối tượng hỗ trợ cho phù hợp. Phó Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức triển khai, các giải pháp phải khả thi, sát thực, bám sát Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, bởi đây là chương trình lớn với tổng kinh phí gần 350 nghìn tỷ đồng, nhiều nhiệm vụ phải phối hợp linh hoạt với kế hoạch đầu tư công trung hạn. Nghị quyết phải quy định rõ ràng, việc thực hiện chính sách phải đảm bảo không để xảy ra vi phạm./.

Theo VOV.VN

 

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận