Chính trị

  • Tuyên bố chung Việt Nam - Australia
  • Tuyên bố chung Việt Nam - Australia

    • 23/08/2019 06:00:33
    • VOV.VN
    • 0

    Hai Thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, trước các hành động cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông.