Chính trị

  • Argentina tài trợ 500.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam
  • Argentina tài trợ 500.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam

    • 25/11/2021 05:00:00
    • Ánh Phương
    • 0

    Trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác song phương toàn diện từ năm 2010 và với mục tiêu cùng chung tay chống đại dịch Covid-19, Cộng hòa Argentina đã tài trợ 500.000 liều vaccine AstraZeneca cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.