Chính trị

  • Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên
  • Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên

    • 16/02/2022 09:40:00
    • 0

    VOV trích đăng cuốn "Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên" của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, trong đó đưa ra 4 lý do khiến Trung Quốc tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam.