Thủ tướng: Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND có nhiều đóng góp thầm lặng

Thủ tướng nhấn mạnh: lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND có nhiều đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng, bảo đảm yêu cầu công tác, nhiệm vụ của lực lượng CAND.

 

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (25/1/1948 – 25/1/2023) do Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Hậu cần - Kỹ thuật ngày càng được bổ sung về số lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã chủ động tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật; triển khai thực hiện nhiều đề án, dự án đề củng cố, tăng cường tiềm lực hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu câu công tác, chiến đầu của lực lượng Công an nhân dân; đã tập trung tham mưu chỉ đạo công tác Hậu cần - Kỹ thuật thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương: xây đựng và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hậu cần, kỹ thuật; đảm bảo công tác quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ Công an.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã tập trung triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó ưu tiên xây dựng trụ sở làm việc Công an các đơn vị, địa phương; chủ động tranh thủ các nguồn lực để đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công tác, chiến đầu của Công an các đơn vị, địa phương. Quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống làm công tác y tế đảm bảo thống nhất, xuyên suốt từ Bộ đến cấp cơ sở. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng đáp ứng yêu cầu công tác của cán bộ, chiến sĩ. Chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí ổn định trụ sở làm việc của Công an các đơn vị, địa phương; đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung đầu tư xây dựng trụ sở Công an các cấp, nhất là Công an cấp cơ sở. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác, chiến đầu ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương. Công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và thân nhân từng bước được cải thiện; lực lượng y tế Công an đã tích cực tham gia phòng, chống và điều trị hiệu quả các loại dịch bệnh.

Những kết quả, thành tích của lực lượng CAND trong những năm qua đều có sự đóng góp âm thầm của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ, đến nay, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật được kiện toàn gồm 9 đơn vị cấp Cục và 4 bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác Hậu cần - Kỹ thuật trong toàn lực lượng. Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật được kiện toàn, bố trí ở các đơn vị thuộc Bộ và Công an các đơn vị, địa phương có chức năng, nhiệm vụ đảm bảo phục vụ kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Đội ngũ cán bộ làm công tác Hậu cần - Kỹ thuật trong toàn lực lượng ngày càng được bổ sung về số lượng, nâng cao về chất lượng, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Nhà nước và Bộ Công an về công tác Hậu cần - Kỹ thuật, góp phần chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Có thể khẳng định, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Trải qua thực tiễn công tác, chiến đấu đã khẳng định công tác Hậu cần – Kỹ thuật là bộ phận quan trọng, thực sự là chỗ dựa, là lực lượng hoạt động bảo đảm, góp phần phục vụ đắc lực công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân; Đại tướng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ trưởng Công an cho một số cá nhân thuộc lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng gửi tới các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND là bộ phận cấu thành không thể thiếu được của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng; sự phát triển, trưởng thành và lớn mạnh luôn gắn liền với những trang sử lịch sử hào hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Từ những ngày đầu khi chưa hình thành các đơn vị độc lập trong lực lượng Công an, đến nay, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã được tổ chức đồng bộ, từ cơ quan Bộ đến công an các đơn vị, địa phương. Ở đâu có tổ chức bộ máy của lực lượng Công an thì ở đó có bộ phận hậu cần, kỹ thuật phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu, chăm lo đời sống, sức khỏe cán bộ, chiến sĩ CAND.

Trải qua 75 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và Nhân dân, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã có nhiều đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng, bảo đảm yêu cầu công tác, nhiệm vụ của lực lượng CAND, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, nhất là những nhiệm kỳ gần đây, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã làm tốt công tác tham mưu về quản lý kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, liên thông từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương. Tập trung đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác chính trị và nhiệm vụ chiến đấu; xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo đồng bộ, hiện đại; kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa cũ và mới, giữa phục vụ hiện tại với nhu cầu phát triển lâu dài; tập trung cho công an cấp cơ sở, các lực lượng trực tiếp chiến đấu...

Chú trọng đầu tư và phát triển mạng viễn thông đa dịch vụ, chất lượng bảo mật cao; phát triển và ứng dụng tin học; triển khai các dịch vụ thông tin phục vụ công tác của toàn lực lượng. Đặc biệt, thời gian qua đã góp phần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ để triển khai hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao, tập trung vào một số ngành mũi nhọn; mua sắm trang thiết bị, vũ khí và các phương tiện kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Không ngừng nâng cao chất lượng y tế Công an, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và tích cực tham gia bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; đóng góp quan trọng trong phòng, chống đại dịch Covid-19 (như thiết lập, vận hành các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19, tăng cường gần 2.000 cán bộ y tế cho các địa phương phía Nam). Có thể khẳng định, mỗi thắng lợi, mỗi chiến công của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội luôn có đóng góp âm thầm, lặng lẽ, hiệu quả, thiết thực của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã phải vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân. Tại Lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta cùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, lòng biết ơn sâu nặng tới các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh lực lượng CAND nói chung và lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật, đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng. Xin nhiệt liệt chúc mừng các đơn vị, cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và các phần thưởng cao quý khác của lực lượng CAND và lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023 và thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt. Trong nước, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp, tinh vi và nhạy cảm hơn. Do vậy, nhiệm vụ của lực lượng CAND khó khăn, nặng nề, phức tạp hơn nhiều nhưng nhất định phải hoàn thành xuất sắc; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn; xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và của nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định “Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và Bộ Chính trị khóa XIII đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 12-NQ/TW về: “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là căn cứ pháp lý, chính trị quan trọng để lực lượng CAND phát triển nhanh, mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND anh hùng.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng đề ra phương châm là: “Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, phù hợp; xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc, xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt”.

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, có tầm nhìn xa, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nhanh chóng chuyển từ phương thức thụ động cấp phát sang chủ động, đi trước một bước; chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ toàn diện công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn về công tác hậu cần - kỹ thuật của Bộ Công an. Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác hậu cần - kỹ thuật CAND; đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới.

Làm tốt công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển tiềm lực hậu cần - kỹ thuật CAND; đảm bảo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Hai là, tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo vật chất hậu cần, trang bị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Quản lý các lĩnh vực kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật chặt chẽ, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và phân bổ nguồn lực. Bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chuyên môn, đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp Công an, từng đơn vị; tránh cơ chế bao cấp, “xin-cho”, phiền hà, sách nhiễu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.Ba là, chủ động tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Xây dựng, hoàn thiện chiến lược đầu tư theo hướng tập trung chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; công khai, minh bạch, tránh dàn trải, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; thực hành tiết kiệm. Cùng với việc xây dựng lực lượng chính quy, bảo đảm hậu cần, cần tăng cường xây dựng văn hoá, tính nhân văn trong CAND.

Bốn là, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế để tập trung phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, từng bước đảm bảo vũ khí, trang bị cho lực lượng CAND, hướng tới xuất khẩu.

Năm là, tiếp tục xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát triển nguồn nhân lực hậu cần - kỹ thuật chất lượng cao, nhất là các chuyên gia, nhà quản trị giỏi, có tầm nhìn, trí tuệ, khả năng đi trước, đón đầu. Có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; coi trọng và có cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an kiểu mẫu.

Sáu là, quan tâm cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ; tập trung xây dựng một số bệnh viện hiện đại, hoàn thiện mạng lưới và nâng cao chất lượng công tác y tế CAND, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, góp phần củng cố các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, qua đó góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật có nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Chúng ta cùng mong đợi và hoàn toàn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND phát huy truyền thống vẻ vang qua 75 năm với khí thế mới, động lực mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt nhiều thành tích to lớn hơn, đóng góp hiệu quả hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp đầu năm 2023 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các thế hệ tướng lĩnh, các nhà khoa học, cán bộ chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Vũ Khuyên/VOV

 

Bình luận

    Chưa có bình luận