Chính trị

  • Dấu ấn Việt Nam sau 25 năm gia nhập APEC
  • Dấu ấn Việt Nam sau 25 năm gia nhập APEC

    • 15/11/2023 09:00:00
    • VOV1
    • 0

    25 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của Diễn đàn trên tất cả các lĩnh vực hợp tác.