Chính trị

  • TP.HCM giờ có cơ chế thì cần hành động
  • TP.HCM giờ có cơ chế thì cần hành động

    • 07/07/2023 03:30:45
    • VOV.VN
    • 0

    Chiều ngày 7/7, Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với TP.HCM triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.