Chủ tịch Quốc hội: Luật nào chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì để kỳ sau

Nhấn mạnh công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ 7 rất nặng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nội dung cấp bách thì đưa vào xem xét.

 

Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần 5, cho ý kiến về 8 dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7.

8 dự án luật cho ý kiến tại hội nghị này, gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm và thường xuyên tổ chức hội nghị chuyên trách.

Tại bốn hội nghị trước, các đại biểu đã đóng góp hơn 300 lượt ý kiến khác nhau. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 35 dự án, trong đó có 25 dự án sau khi được xin ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách, các ý kiến rất xác đáng được tiếp thu đầy đủ.

Với những luật khó như Luật Đất đai vừa qua được xin ý kiến nhiều lần, qua đó chất lượng luật được nâng lên, khi biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ tán thành cao.

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách diễn ra trong 2,5 ngày và sẽ cho ý kiến về 8 dự án luật. Các dự án luật này đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ 6, đều được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo tổng hợp tiếp thu tối đa. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng chỉ đạo các ủy ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù đến giai đoạn 2, trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan chủ trì thẩm tra, tuy nhiên từ đầu nhiệm kỳ, luôn có sự phối hợp chặt chẽ từ sớm từ xa giữa các cơ quan, tổ chức thêm nhiều hội thảo, tọa đàm, khảo sát, lấy ý kiến chuyên gia.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Quốc hội cũng tổ chức làm việc thêm nhiều vòng, nhiều lượt trước khi trình Quốc hội cho ý kiến. Như dự án Luật Thủ đô, Đảng đoàn Quốc hội có 2 buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Để hội nghị đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội xem xét, cho ý kiến về cơ sở chính trị. Các dự án luật đến nay đã quán triệt đầy đủ nghiêm túc, sát, đúng các chủ trương của Đảng về các vấn đề liên quan chưa?, bởi đôi khi quá chú trọng đến vấn đề kỹ thuật mà ít để ý đến vấn đề cốt lõi.

Cùng với đó là tính hợp hiến, hợp pháp và tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; các chính sách được bổ sung đã được đánh giá tác động đầy đủ hay chưa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tập trung cho ý kiến về những vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau hoặc phương án khác nhau; rà soát những vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp. Bởi 8 dự án luật này, có những dự án luật, chính sách thể chế đặc thù vượt trội khác luật hiện nay, như trong dự án Luật Thủ đô và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần 5 diễn ra tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý quán triệt nguyên tắc mà Nghị quyết số 27 của Trung ương đã ban hành. Vấn đề đã chín, đủ rõ, có sự đồng thuận nhất trí cao thì quy định trong luật; vấn đề chưa chín, chưa rõ, còn ý kiến khác nhau thì phải tiếp tục nghiên cứu; với những vấn đề cấp bách, nhưng chưa có sự thống nhất cao, có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền thì nghiên cứu để có bước đi phù hợp, đó là việc thực hiện thí điểm. “Những gì chưa chín, chưa chắc thì làm thí điểm”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cho biết chương trình xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ 7 là rất nặng khi Quốc hội dự kiến thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến về 10 dự án luật khác, chưa kể hàng loạt nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội thông tin, UBTVQH chỉ đạo nghiên cứu theo hướng nội dung nào cấp bách thì đưa vào xem xét tại kỳ họp thứ 7, nội dung nào chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng thì để lại kỳ sau.

“Dù tình huống nào thì nhiệm vụ xây dựng pháp luật tại kỳ hợp tới cũng rất nặng nề. Do đó hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này có ý nghĩa rát quan trọng, giúp Quốc hội nói chung về công tác lập pháp, nhất là 8 dự án luật cho ý kiến lần này”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Theo VOV.VN

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận