Việt Nam đồng bảo trợ Nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ về trí tuệ nhân tạo

Nghị quyết cũng chỉ ra mặt trái của AI nếu thiếu cơ chế quản trị phù hợp, nhất là nguy cơ bị lạm dụng vào mục đích xấu, làm xói mòn tính toàn vẹn của thông tin.

 

Ngày 21/3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã họp và thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết “Nắm bắt cơ hội từ các hệ thống trí tuệ nhân tạo an toàn, đảm bảo và tin cậy phục vụ phát triển bền vững” do Mỹ đề xuất và được hơn 120 nước đồng bảo trợ, trong đó có Việt Nam.

Là văn kiện chính thức đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), nghị quyết khẳng định các hệ thống AI an toàn, đảm bảo và tin cậy có thể đóng góp tích cực cho nỗ lực thực hiện 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), thúc đẩy hòa bình, bảo vệ quyền con người và thu hẹp khoảng cách số giữa các quốc gia. Mặt khác, nghị quyết cũng chỉ ra mặt trái của AI nếu thiếu cơ chế quản trị phù hợp, nhất là nguy cơ bị lạm dụng vào mục đích xấu, làm xói mòn tính toàn vẹn của thông tin, cản trở phát triển bền vững trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, làm gia tăng bất bình đẳng...

(Ảnh minh họa: KT)Nghị quyết kêu gọi các quốc gia phối hợp xây dựng các cơ chế quản trị AI ở cả cấp độ quốc gia và toàn cầu, theo hướng phù hợp với luật pháp quốc tế, vừa thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI phục vụ phát triển bền vững, vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro, đồng thời tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực số.

Trong quá trình thương lượng nghị quyết kéo dài hơn ba tháng, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tích cực tham gia tham vấn, đóng góp ý kiến trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia và phù hợp với quan điểm của các nước đang phát triển, góp phần xây dựng một nghị quyết cân bằng, đặt nền móng cho việc xây dựng các khuôn khổ quản trị và hợp tác quốc tế về AI.

PV/VOV-Washington

 

 

Bình luận

    Chưa có bình luận