Chính trị

  • Thất thoát lãng phí: Sợi dây rút kinh nghiệm vẫn kéo dài, trách nhiệm chưa rõ
  • Thất thoát lãng phí: Sợi dây rút kinh nghiệm vẫn kéo dài, trách nhiệm chưa rõ

    • 02/11/2022 11:22:44
    • Ánh Phương
    • 0

    Từ 2016 - 2021, 3.085 dự án sử dụng vốn nhà nước có thất thoát lãng phí, 74.378,7ha đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, vi phạm pháp luật. Đây là những con số khiến nhiều người không khỏi giật mình khi đất nước còn khó khăn, một bộ phận người dân còn nghèo khó. Nhưng sợi dây rút kinh nghiệm vẫn kéo dài, trách nhiệm thuộc về ai chưa rõ.