Chính trị

  • Dấu ấn Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
  • Dấu ấn Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

    • 16/11/2022 11:23:20
    • Ngọc Thành
    • 0

    Sau 21 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và được đánh giá là thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn.