Quốc hội yêu cầu công khai các tổ chức 'lờ' kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Bên cạnh việc công khai kết quả kiểm toán, Quốc hội yêu cầu công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 

Nội dung này được nêu rõ trong Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 90,96% tổng số đại biểu tán thành, sáng 15/6 tại Kỳ họp thứ 3.

Quốc hội quyết định phê chuẩn tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước hơn 2, 279 triệu tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2019 chuyển sang năm 2020, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2019, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ, trường hợp phát hiện các khoản quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước niên độ năm 2020 không đúng quy định, yêu cầu xuất toán, cắt giảm, huỷ bỏ, thu hồi ngay về ngân sách nhà nước để tăng thu, giảm bội chi, tăng chi trả nợ ngân sách nhà nước và xử lý theo quy định tại Điều 73 của Luật Ngân sách nhà nước, báo cáo Quốc hội khi quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020.

Bên cạnh đó phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ ngân sách nhà nước năm 2020 và việc không thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước từ năm 2019 trở về trước theo các Nghị quyết của Quốc hội.

“Báo cáo Quốc hội kết quả xử lý vi phạm và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước các năm trước khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021” – Nghị quyết nhấn mạnh.

Quốc hội giao Kiểm toán nhà nước thực hiện công khai kết quả kiểm toán của các cuộc kiểm toán và kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định. Công khai danh sách các tổ chức, cá nhân không thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước./.

Ngọc Thành/VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận