Giáo dục

  • Dự kiến điểm chuẩn tăng, vì sao?
  • Dự kiến điểm chuẩn tăng, vì sao?

    • 21/08/2020 02:12:07
    • Thu Hằng
    • 0

    Đề thi dễ, thí sinh làm bài tốt trong khi chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT không còn nhiều nên đẩy điểm chuẩn tăng cao.