Giáo dục

  • Chính phủ
  • Chính phủ 'chốt' tăng học phí đại học

    • 02/01/2024 02:42:31
    • VOV2
    • 0

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97 về cơ chế thu, quản lý học phí các cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập.