Giáo dục

  • Ra mắt mạng lưới Câu lạc bộ Logistics sinh viên Việt Nam
  • Ra mắt mạng lưới Câu lạc bộ Logistics sinh viên Việt Nam

    • 24/01/2022 10:05:36
    • Ánh Phương
    • 0

    Ngày 23/1/2022, Mạng lưới Câu lạc bộ Logistics sinh viên Việt Nam (LCN) đã chính thức được ra mắt dưới hình thức online thông qua nền tảng Zoom và livestream trực tiếp trên fanpage. Chương trình đã nhận được đông đảo sự quan tâm của các Bộ ngành, doanh nghiệp, giảng viên cùng sinh viên trên khắp cả nước.