Giáo dục

  • Làm sao để học đúng ngành, làm đúng nghề?
  • Làm sao để học đúng ngành, làm đúng nghề?

    • 23/04/2021 20:11:46
    • Thu Hằng
    • 0

    Từ ngày 27/4, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng. Chọn ngành ra sao để tránh học nhầm ngành là vấn đề khiến nhiều học sinh "đau đầu".