Giáo dục

  • Cao Bằng: Thiếu giáo viên, giật gấu vá vai
  • Cao Bằng: Thiếu giáo viên, giật gấu vá vai

    • 21/09/2021 06:32:10
    • Công Luận
    • 0

    Năm học 2021-2022, tỉnh Cao Bằng vẫn thiếu hàng nghìn cán bộ, giáo viên tại các trường học, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học của địa phương.